Này công dân ơi!

Lâu rồi mới thấy mọi người sôi nổi, nhân chuyện tàu Trung Quốc đem kéo vào cắt cái của quí của ta, là sợi cáp của tàu thăm dò Bình Minh. Thôi thì cũng múa bàn phím loạn xạ chút đỉnh, bởi xã tắc hưng vong thì cái thằng Kan thất phu thất học, một công dân của đất nước này, cũng thấy mình có tẹo trách nhiệm.

(Chú: từ “Trung Quốc” dùng trong bài này là chỉ chính quyền nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chứ không chỉ bất kì người Trung Quốc hay có gốc gác Trung Quốc nào.)

Lịch sử chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tổng quan về lịch sử chủ quyền hai quần đảo này, quí vị có thể xem tại Wikipedia. Khi nào tiện tôi sẽ dịch ra. Nhìn chung là, bằng chứng của Trung Quốc là mơ hồ, trong khi bằng chứng của Việt Nam là rõ ràng.

Đại Nam nhất thống toàn đồ (vẽ năm 1838) có Hoàng Sa và Trường Sa

Đường lưỡi bò

Hay còn gọi là đường chữ U, đường chín đoạn. Thông tin tổng quan quí vị có thể xem ở đây. Nói gọn là, năm 1947 chính quyền Đài Loan vẽ bản đồ có cái đường lưỡi bò này, tuyên bố chủ quyền phần lớn biển Đông. Sau này Trung Quốc xài lại cái lưỡi này để tuyên bố chủ quyền trên biển Đông. Dựa trên cơ sở pháp lí nào mà chính quyền Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố như vậy? Nói gọn là, lưỡi bò dựa trên luật rừng!

Tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hiệp định Geneve 1954 phân đôi Việt Nam thành hai miền, VNDCCH hay Bắc Việt và VNCH hay Nam Việt, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Hai quần đảo này nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc về lãnh thổ của VNCH. Năm 1958, Trung Quốc ra tuyên bố về lãnh hải 12 hải lí trong đó gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau đó, thủ tướng VNDCCH bấy giờ là ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm công nhận tuyên bố của Trung Quốc về lãnh hải.

Continue reading