Linh tinh chuyện làng xã

Có cái xã nọ tên gọi là Lĩnh Nôm. Nó ở kề bên cái xã Đại Háng to vật, mà ông xã trưởng Đại Háng có nói là “núi liền núi sông liền sông mở ngoặc còn cái ao Đông là của ông đóng ngoặc”.

Trong cái xã Lĩnh Nôm, có hai cái làng to nhất, là làng Nội và làng Ngoại. Cái tên làng Nội thì rõ rồi; còn cái tên làng Ngoại là do hội đồng chức sắc xã đặt cho. Làng Ngoại hồi xưa bị mang tiếng kéo mấy tay bạch tạng người xã Hoa Dị vô, làm bà con làng Nội phải xách dao xách rựa đi đuổi. Hai bên oánh nhau cháy nhà cháy xóm cháy rơm cháy rạ cháy tre cháy măng. Xong. Bạch tạng rút về Hoa Dị. Hai làng Nội và Ngoại ngồi đếm xác nhau coi thử ông nào ít ông nào nhiều. Xác dân làng Nội được mang vô nghĩa trang xã cho dân xã viếng thăm quanh năm. Xác dân làng Ngoại được mang đi đâu cũng không rõ, có ai thăm viếng hay không cũng không rõ.

Đó là chuyện hồi xưa. Bây giờ nói chuyện nay, nói chuyện thời hậu điên dại, à không, hậu hiện đại chơi. Làng Nội là nơi chức sắc xã tụ về. Cái hay là hầu hết các chức sắc xã đều thích tiệc, nên cu (đính chính: xin độc giả hiểu “cu” nghĩa là “cụ”, do lỗi in ấn.) nào muốn làm chức sắc đều phải nhập tiệc. Mọi việc công của xã đều được giải quyết trên bàn tiệc. Hay chứ!

Còn làng Ngoại là nơi thương buôn tụ về. Dân làng Ngoại rất chịu khó buôn bán, không có cái thứ gì mà không buôn được hết trơn. À quên! Chỉ có mỗi chức sắc là không buôn được. Cái đấy, có là độc quyền của ai hay không cũng không rõ.

Ở cả hai làng Nội và Ngoại, cũng như các làng khác trong xã, giai cấp nông dân là đông nhứt. Hồi xưa giai cấp nông dân làm ruộng chân lấm tay bùn bán mặt cho đất bán lưng cho trời rất khổ. Ngày nay, làm nông dân hậu hiện đại nó khác rồi. Chức sắc xã sáng suốt chuyển đổi ruộng đồng thành các khu nông nghiệp, hoặc là các khu nhà lá. Giai cấp nông dân thì vô khu nông nghiệp làm. Hổng phải giai cấp nông dân thì vô khu nhà lá ở. Vậy giai cấp nông dân ở đâu? Quan trọng gì cái chuyện đó, đã là giai cấp nông dân thì tinh thần anh em triệt sản đều rất cao, đâu chả là nhà. Nhỉ!

Ấy là dăm ba chuyện nội bộ làng xã tầm phào. Thế còn các hoạt động mang tầm đa làng xã (multi-langxa) theo xu hướng làng xã hóa (ruralization) thì sao nhỉ? Ờ thì thế nào cũng phải đá sang cái xã Đại Háng láng giềng tí nhỉ! Dạo này bà con trong xã xôn xao chuyện ghe thúng của dân Đại Háng sang cắt cần câu cá của dân Lĩnh Nôm trong cái ao Đông. Thế dân tình xã Lĩnh Nôm thế nào? Đại khái là bà con Lĩnh Nôm dùng năng khiếu âm nhạc sẵn có để bày tỏ thái độ: có bà con thích đánh trống, có bà con lại thích thổi kèn; bên đánh xuôi, bên thổi ngược. Là sao nhỉ? Đại khái thế này đi! Bà con nào thích ăn tiệc thì đánh trống, còn bà con nào không thích ăn tiệc thì thổi kèn.

Còn chức sắc xã bày tỏ thái độ với Đại Háng như thế nào khi ngồi trong bàn tiệc? Đại khái như vầy đi! Các chức sắc cho rằng dân Lĩnh Nôm và dân Đại Háng đều là anh em có tinh thần triệt sản cao độ, nên mỗi xã triệt một tí thì xong chứ có khó gì, nhỉ!

Tinh thần triệt sản cũng hay lắm chứ! Nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s