Chân Nguyên

“Chân Nguyên”, hay “chân nguyên”? Cho dù nó là danh từ hay tính từ, thì có lẽ những người con của nhà Phật luôn ghi tâm ý nghĩa của từ này trên con đường học hỏi và thực tập đạo. Cháu xin cảm ơn ông Đào Viên đã giới thiệu cho cháu bản nhạc này của tác giả Trực Tâm, cùng với bản nhạc được ông Đào Viên viết lại ở cung Đô trưởng (C major). Kính mời quý vị cùng nghe.

Kan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s