Matthieu Ricard on Habits of Happiness

 

Matthieu Ricard, one of my favorite Buddhist practitioners, through out his life that has apparently proved the non – existence of dualism which still plays a major role in scientific method. His method is a combination of his own experience as a molecular biologist those days as well as a Tibetan monk later which consists of both objective and subjective phenomena of the world. Some of his works translated to Vietnamese: Đối thoại giữa Triết học và Phật giáo (Hồ Hữu Hưng translated) on dialogue with his father, a French philosopher, Jean Francois Revel, Cái vô hạn trong lòng bàn tay (Phạm Văn Thiều and Ngô Vũ translated) with Trịnh Xuân Thuận, a Vietnamese born astronomer, and Bàn về hạnh phúc (Lê Việt Liên translated).

 

2 responses to “Matthieu Ricard on Habits of Happiness

  1. Em có làm biên tập cho cuốn Bàn về Hạnh phúc của Matthieu Ricard. Cuốn này cũng rất hay.

    Một cuốn nữa của ông mới ra là Nghệ thuật thiền định. 2 cuốn này anh đều có thể tìm thấy ở các nhà sách.

    Sắp tới Thái Hà Books sẽ cho ra cuốn Hợp tuyển về các đoạn kinh văn chọn lọc của Tây Tạng.

    • Thật hay là Tùng làm biên tập cho quyển BVHP của ông Ricard. Anh chưa có dịp xem kĩ quyển này mà chỉ xem sơ, cũng là 1 quyển hay Tùng nhỉ!

      Vậy là em cộng tác với sách Thái Hà à Tùng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s