Đôi bờ

ĐÔI BỜ

Nghe khúc nhạc Đôi bờ
Bên rặng thùy dương ai chờ, ai đợi
Không bão giông sao sông chảy vội
Hãy lững lờ trôi, sông ơi!

Đôi bờ đợi, chỉ một thôi
Là tình yêu của một thời, yêu nhau
Đêm dài ăm ắp chiêm bao
Đôi bờ xa thế, làm sao gặp nàng
Gió ơi gió, hãy mang sang
Hương hoa với ánh trăng vàng dùm tôi
Chim ơi, nhắn giúp đôi lời
Về quê hươnh nhé, cho tôi yên lòng…

Giá như đừng có con sông
Đôi bờ xa cách, ai mong ai nào?
Giá như trong giấc chiêm bao
Người tôi yêu biết, vì sao tôi buồn!?

Bố của Kan
Sofia, 1989